Oversigt over events 2024

I denne oversigt kan du se og orientere dig om de eTwinning-events, der afholdes med dansk deltagelse i 2024. Events lægges op med tilmelding på denne sides forside, når eTwinningDK har tilstrækkeligt med oplysninger til at starte tilmeldingen. Hold derfor løbende øje med hjemmesiden.

28. februar - 1. marts - Onlinekursus for lærere.

20. - 22. marts - Onlinekursus for lærere.

3. - 5. april - Seminar for lærer- og pædagoguddannelser i København.

April - Seminar for grundskolelærere i Østrig.

18. - 20. april - Ambassadørseminar i Athen

24. - 26. april - BeNeLux - Nordic- seminar i Helsinki - for erfarne etwinnere

29. - 31. maj - Online eTwinning skole - konference

11. - 13. september - Nordisk Lærerseminar i Sverige for grundskolelærere

26. - 28. september - Dansk/tysk seminar for tysklærere i Schleswig

26. - 28. september - Online Annual Conference

11. - 13. oktober - Seminar for fransklærere i Frankrig - for udskolings - og gymnasielærere.

17. - 19. oktober - eTwinning-seminar i Tallinn - for nye eTwinning-brugere

7. - 9. november - eTwinning-seminar for nye eTwinning-brugere

15. - 17. november - Seminar for erhvervsskoler i Frankrig

28. - 30. november - Seminar for lærer- og pædagoguddannelser i Budapest.

December - Nordisk ambassadørseminar i Norge

 

 

 

 

 

 

eTwinning
eTwinning