Time Capsule - a snapshot of 31. March 2022
© eTwinning DK

Time Capsule - a snapshot of 31. March 2022

14-06-2022

Lærer og eTwinning-lærerambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen fra Sanderumskolen i Odense har for projektet ”Time Capsule – a snapshot of 31. March 2022” modtaget det Nationale Kvalitetsmærke i 2022

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

eTwinning-projektet ”Time Capsule – a snapshot of 31. March 2022” er tredje og sidste del af en projektrække på tre projekter. Serien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem den danske lærer og eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen og to partnere fra henholdsvis Norge og Sverige. Alle tre projekter er tidskapselprojekter, hvor formålet har været at lave et produkt som skulle "gemmes" til fremtiden. I hvert projekt har der været fokus på én bestemt dag, hvorved alle projektdeltagere har arbejdet med udgangspunkt i de samme spørgsmål og opgaver i klasser fordelt over hele Europa den samme dag. I de første to projekter var fokus på det at være elev under en pandemi. I dette tredje og sidste tidskapselprojekt, har fokus været på dels efterdønningerne af den aftagende pandemi, men dels også krigen i Ukraine.

Lonnie har deltaget i projektet sammen med sine ni specialklasseelever, som gennem projektet har oplevet den historiske tid, vi befinder os i. Derigennem er eleverne blevet bevidste om, at fortiden har indflydelse på nutiden, som igen har indflydelse på fremtiden. I projektet har både dansk-, historie- og billedkunst-fagene været inddraget. Gennem eTwinning-forløbet har eleverne arbejdet både fælles, i grupper og individuelt med forskellige opgaver. Nogle af de emner, der bl.a. er blevet berørt i projektforløbet, har været at skabe en forståelse for, hvad en pandemi er, status på pandemien samt hvilke ændringer pandemien har medført i hverdagen før og nu.

Eftersom Lonnies elever er specialklasseelever, har det været vigtigt at indtænke forskellige læringsstile for at optimere hendes elevers læring og skabe trygge rammer. En stor motivationsfaktor for eleverne har været samarbejdet med andre elever i Europa, og det er i klassen løbende blevet drøftet, hvad de andre projektdeltagere mon laver. Lonnie forklarer, hvordan det som specialklasselærer har være nødvendigt at tilpasse aktiviteterne for projektet til hendes elever, så de oplever og opnår det bedst mulige med at arbejde internationalt gennem eTwinning. Projektet og Lonnies inddragelse af specialeleverne, illustrerer eksemplarisk, hvordan eTwinning favner bredt og kan give succesoplevelser for alle elever.

eTwinning
eTwinning