https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Olympiade - eTwinning-projekt i dagtilbud

25-02-2019

Beskrivelse af 3-ugers projekt mellem børnehavebørn i Danmark og Norge.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Af eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsen, Børnehuset Bjørnen i Hjørring

I starten af sommeren lavede jeg sammen med en norsk ven og kollega et kort eTwinning-projekt om olympiade.

Projektet lagde meget vægt på involvering af børnene: De opfandt 3-4 discipliner, var tidtagere, opmålere og dokumenterede med skrevne notater, fotos og video.

Rammerne for projektet var:

  • Varighed: 3 uger
  • Aktiviteter: Udveksling af billeder og film – børnene var fotografer og kameramænd
  • Deadlines: Det blev aftalt, hvad man gjorde 1.uge, 2. uge og 3.uge. Det gjorde det nemmere at planlægge sine dage, og vi fik afstemt forventninger.

I al sin enkelthed gik det ud på, at børnene som udgangspunkt fandt på 3-4 discipliner, gerne nogen, de selv opfandt. De udførte disciplinerne, som de selv filmede og tog billeder af og sendte til børnene i Norge. De norske børn fandt på 3-4 discipliner, som de ligeledes filmede og fotograferede og sendte til os.

Så udførte vi hver især hinandens discipliner, der også blev filmet og fotograferet og udvekslet i TwinSpace.

Mine børn blev meget optaget af det, som de andre gjorde, og i at udføre de tilsendte discipliner og videreudvikle på dem.

De var også optaget af, at børnene i Norge var så små, men sagtens kunne være med og blev glade, når de så, at de udførte vores forslag

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Projektet løb over 3 uger og faldt sammen med, at vi i forvejen arbejdede med bevægelse. Børnene blev meget optaget af at opfinde discipliner, ansporet af en nysgerrighed omkring, hvad vores venner i Norge fandt på:

Længdespring i sandkassen, som var ét af de norske forslag, blev afprøvet og videreudviklet til, at vores børn gerne ville måle helt konkret, hvor langt de sprang. Vi lagde et målebånd ud, og så skiftedes børnene til at springe og skrive ned, hvem der sprang hvor langt.

De tog også det udbredte fænomen spinners og lavede discipliner med disse, fx hvor man tog tid på forskellig vis og i forskellige discipliner som: balance med spinners (hvor lang tid og hvordan), hurtighed, hvis spinner var hurtigst? Og så var der spørgsmålet, om de havde spinners i Norge? Ellers måtte vi sende nogle.

Det affødte også, at vi sammen med børnene snakkede meget om det at konkurrere med hinanden og mod hinanden. Her blev talt om, at nogen var gode til én ting og andre til noget andet.

Jeg havde fået lidt sponsorstøtte i form af reflekser og små bamser. Sammen med børnene lavede vi en lille overrækkelse, hvor børnene fik dem udleveret sammen med et diplom. ALLE børn kom op én efter én og fik det overrakt sammen med en klapsalve fra de andre børn.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Udbytte, fagligt og i børneperspektiv

1. uge opfandt vi, udførte, dokumenterede og afsendte.

2. uge udførte vi de tilsendte forslag, videreudviklede, dokumenterede og sendte tilbage.

3. uge legede vi videre og sendte løseligt det, vi fandt på, modtog nye ideer fra vores venner og afprøvede, afholdt en lille olympiade, som også blev dokumenteret og udvekslet med de norske børn og afholdt præmieoverrækkelse.

Da jeg havde de store børn, var det meget naturligt, at der indgik tal og skrift. Børnene blev meget optaget af at lave lister med indsatser, tider og mål. Dette øvede børnene i skrift og tal, turtagning, brug af iPads til at filme, fotografere og tidtagning. Der blev også talt om, hvilke billeder man måtte bruge, da det jo nu skulle sendes til nogen i et andet land.

Jeg oplevede, at visse børn fik en ny status, da de overraskede både sig selv og deres venner med deres indsats og kunnen. Børnene fik til og med lavet deres eget lille regelsæt, som vi fik italesat for dem:

  • Alle yder det bedste, de kan, og man hepper på alle (nogen gange blev de så optaget af at støtte, at de også heppede på ’modstanderne’)
  • Man må ikke gøre nar af hinandens indsatser
  • Man må gerne grine med, men ikke af hinanden.

Vi pædagoger fik også øjnene op for børnenes velvilje til, at alle kan vinde, selvom de traditionelt set kom sidst. Og deres opfindsomhed og interesse var gribende, både for projektets indhold, hinandens ideer og formåen og ikke mindst for vore venner i Norge.

Mine børn ville meget gerne være fortsat med projektet, og det ville jeg også, for vi fik alle så meget ud af det.

Herunder en lille video lavet af de norske børn.

LinkProjektets TwinSpace

Tags

HashtagDagtilbud

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/olympiade-etwinning-projekt-i-dagtilbud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2605" role="img"><desc id="desc-2605">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/olympiade-etwinning-projekt-i-dagtilbud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5997" role="img"><desc id="desc-5997">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/olympiade-etwinning-projekt-i-dagtilbud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1227" role="img"><desc id="desc-1227">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/olympiade-etwinning-projekt-i-dagtilbud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4216" role="img"><desc id="desc-4216">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close