N.A.T.A. - News Across the Atlantic
© eTwinning DK

N.A.T.A. - News Across the Atlantic

27-04-2022

Projektet har udvidet elevernes horisont og skabt en ny forståelse for forskellige kulturer og levevis på tværs af Atlanten i Grønland, Grækenland og Frankrig.
Projektet er blevet udvalgt som ét ud af fem i kategorien "Bedst i eTwinning DK 2019"

News Across the Atlantic forkortet N.A.T.A. er et spændende projekt, som informerer om og arbejder med kultur på tværs af tre europæiske lande. I et tæt samarbejde mellem Grønland, Grækenland og Frankrig har 18 lærere og deres elever haft en ekstraordinær mulighed for at møde og besøge hinanden gennem Erasmus+ School Exchange Programme 2018-2019, hvilket har ført til dette fantastiske projekt, som har fundet sted fra september 2018 til juni 2019.

Den Grønlandske skole, Kangillinnguit Atuarfiat, har været repræsenteret af fire lærere, heriblandt Paarma Søvndahl Holm og Debora Petersen, som begge har modtaget et nationalt kvalitetsmærke for projekt, N.A.T.A. Gennem projektet har eleverne haft til opgave at udarbejde tre online-aviser - en avis om hvert land. Eleverne har gennem hele projektet gået forrest og påtaget sig et stort ansvar for, at de online-aviser blev færdige og formidlede netop de informationer, som de mente var mest sigende for hvert land. Disse informationer har eleverne været så privilegeret at få indsigt i på tæt hånd grundet deres besøg i hvert land.

Ved udarbejdelsen af de tre online-aviser har eleverne tilegnet sig journalistiske egenskaber. De har i grupper på tværs af landene udarbejdet de tre aviser, som bygger på deres viden om landet samt deres oplevelser under besøget. Gennem projektet N.A.T.A. har eleverne benyttet sig af 16 forskellige ICT-værktøjer, hvorfor eleverne i høj grad har udviklet deres ICT skills, samt udviklet deres færdigheder og holdninger alt sammen noget, som er vigtigt inden for den digitale æra.

Projektet, N.A.T.A., har udvidet elevernes horisont og skabt en ny forståelse for, hvilke kulturer, levevis og meget mere, der gør sig gældende for tre forskellige lande, som alle er en del af. Overordnet set er N.A.T.A. et spændende projekt som i den grad har givet eleverne nogle fantastiske oplevelser.

Projektet "N.A.T.A. - News Across the Atlantic" har modtaget Det Nationale og det Europæiske Kvalitetscertifikat i 2019.

Deltagere i projektet var: Paarma Søvndahl Holm, Debora Petersen Berthelsen, Ane Sofie Petersen og Kâlêrak' Heilmann.

Skolens leder var Laila Lyberth i 2019. Vivi Heilmann er i foråret 2022 konstitueret skoleleder.

eTwinning
eTwinning