https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

eTwinning Live – pædagogisk netværk

25-02-2019

eTwinning-ambassadør Tine Lund har skrevet en meget gennemarbejdet artikel om at arbejde med eTwinning - med fokus på skolesamarbejde, pædagogisk netværk samt efteruddannelse

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Af Tine Lund, eTwinning-ambassadør

Jeg vil kort skitsere de to første og gøre lidt mere ud af efteruddannelsesdelen.

eTwinning er en platform udarbejdet i et europæisk netværk for undervisningssamarbejde af Europakommissionen i samspil med de europæiske undervisningsministerier. Når du er registreret på etwinning.net får du automatisk adgang til eTwinning Live.
eTwinning er åben for alle klasse- og alderstrin – samt også for dagtilbud og førskole - og det er gratis. Her er gennemprøvede materialer og en sikker digital platform for samarbejdsprojekter mellem skolerne. Sprog som første eller andet fremmedsprog bliver nødvendigt, hvis du vil ud over nordisk skolesamarbejde. Derfor handler det i meget høj grad om sprog, it og faglighed. Men i princippet kan projekter dække ethvert fag eller tema.

Skolesamarbejde
Samarbejdsprojekter defineres af de involverede. Det kan være hele skoleprojekter eller klasser kan deltage og lærere kan samarbejde. Der er mulighed for at søge deltagelse i projekter eller selv udbyde projekter til deltagelse af andre klasser. Vigtigst for mig har været at få gode samarbejdspartnere. Folk man møder på eTwinning Live er folk, der gerne vil skolesamarbejde og som derfor er indstillede på at gøre et godt arbejde for, at det skal fungere. Mange tilmeldte eTwinnere har lavet skolesamarbejdet over internet i mange år, og derfor viser det sig ofte, at den it-mæssige del – ja den hjælper man hinanden med.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Netværk
Du behøver ikke lave skolesamarbejde for at være eTwinner. Måske har du bare lyst til at deltage i et europæisk fagligt netværk med andre lærere. På eTwinning Live findes en række faglige netværksgrupper, og du kan også oprette din egen gruppe, hvis du ikke lige finder det, du ønsker.

eTwinning Live
© European Schoolnet
Faglig udvikling

Er man oprettet på etwinning.net er her gode muligheder for efteruddannelse i form af Learning events, eller som det hedder på den danske del af portalen: Læringsarrangementer.

Her er mulighed for gratis faglige og pædagogiske webinars og online-kurser. Her er mulighed for at komme på faglige workshops PDW (Pedagogical Developing Workshop), seminarer og konferencer, sammen med lærere fra andre europæiske lande, hvor man mødes fysisk. Der er kun et ret begrænset antal pladser hvert år. Konferencer, faglige workshops/seminarer og PDW’er skal søges gennem NSS (National Support Service), som sender opslag ud om tidspunkter og ansøgningsrunde via EMUens nyhedsbrev om eTwinning. Alle kan abonnere på nyhedsbrevet for eTwinning. Hvis man bliver udvalgt til at deltage, er sædvanligvis de væsentligste udgifter til deltagelse, rejse og ophold betalt.

De fleste events foregår på engelsk, men der dukker flere og flere op på andre sprog også. Jeg har set flere kurser og webinars på spansk og italiensk. Sidst i november er der et kursus i forbindelse med nordisk skolesamarbejde, som foregår på skandinavisk (dvs. svensk, dansk og norsk). Dine sproglige kompetencer bliver helt sikkert også udfordret i den faglige udvikling, når du deltager i en event - så det er dobbelt ’win’.

De to online-muligheder beskrives således:

Læringsarrangementer er korte intense og underholdende kurser der introducerer dig til et emne, fremmer ideer, hjælper med at udvikle dine færdigheder og som ikke kræver langvarigt tidsmæssigt engagement.
Onlineseminarer er live video-kommunikationsmøder af en times varighed, hvor du har mulighed for at lære om og drøfte flere forskellige emner.
Ud over læringsarrangementerne er der en del events som andre eTwinnere udbyder. De findes i alle sproglige afskygninger, og her er en del hver dag. Disse har jeg endnu ikke prøvet at deltage i. Det er små online møder af kort varighed omkring et tema.

Learning events – dobbelt win

Det mener jeg, fordi der er både en sproglig og en indholdsmæssig pointe i at deltage. Man lærer sprog ved at bruge sprog. Det samme oplever jeg i forhold til de gratis online learning events. Jeg har hidtil deltaget i fire Learning events på eTwinning Live. iPads in school, Creative writing with use of mindmap, PBL – Problem Based Learning og sidst 21st Century Skills. Korte, fleksible kurser på 3-4 uger med både et teoretisk og et praktisk indhold.

Jeg har naturligvis valgt de læringsevents ud, som appellerer til mig. De fire kurser har udviklet mit engelske sprog både forståelsesmæssigt og skriftligt, foruden at de har haft et indhold, jeg altid siden har brugt med succes med eleverne – og i øvrigt fået nogle rigtig gode elevevalueringer på.

eTwinning – skolesamarbejde igen

I Danmark er opgaven som koordinator og National Support Service for eTwinning placeret hos STIL, Styrelsen for It og Læring. Der er lavet nogle støtteforanstaltninger til folk, der gerne vil arbejde med eTwinning.

Der er et ambassadørkorps for
- Dagtilbudsområdet
- Grundskoleområdet
- Gymnasieområdet og
- Erhvervsskoleområdet.

eTwinning-ambassadørerne udbyder hver måned et gratis webinar om det, at komme godt i gang med eTwinning.

Så har området også sin plads på EMUen. Her er inspirationsvideoer på dansk, oversigt over ambassadørerne samt EMU-moduler til og om eTwinning-projekter.

CFU-kurserne udbyder kurser om eTwinning. Her deltager også en eTwinning-ambassadør.
Det er desuden muligt af aftale et besøg på skolen eller i et fagligt netværk med en eTwinning ambassadør til et par inspirationstimer, hvis man kan samle et vist antal deltagere.

Hvorfor samarbejde på tværs af grænser?

Eleverne oplever at de kan kommunikere via de digitale medier.
Eleverne oplever at faglige opgaver bliver vedkommende, når der er jævnaldrende modtagere i den anden ende.
Interkulturelt samarbejde fremmer interkulturel forståelse og også forståelse for egen kultur.
Det er motiverende og noget, eleverne husker.
Det fremmer den digitale dannelse hos eleverne.
Det er også noget der udvikler lærerens sproglige, faglige, digitale og interkulturelle kompetencer.
Ovennævnte faktorer oplever jeg både hos mine elever og hos mig selv. I mange situationer lærer og udvikler jeg mig sammen med eleverne.

Tags

HashtagInspiration

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/etwinning-live-paedagogisk-netvaerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-248" role="img"><desc id="desc-248">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/etwinning-live-paedagogisk-netvaerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1423" role="img"><desc id="desc-1423">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/etwinning-live-paedagogisk-netvaerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7345" role="img"><desc id="desc-7345">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/etwinning-live-paedagogisk-netvaerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1857" role="img"><desc id="desc-1857">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close