https://www.stil.dk/
BurgerClose

eTwinningDK Rådgivningsgruppe

eTwinningDK Rådgivningsgruppe
© Colourbox

eTwinningDK Rådgivningsgruppen bidrager i samarbejde med eTwinningDK’s Nationale Support Organisation, eTwinning NSO, i STIL til at

  • samle erfaringer fra danske skoler og institutioners arbejde med eTwinning, med fokus på internationalisering og digitalt, pædagogisk samarbejde, skole- og institutionsudvikling
  • bidrage med idéer og input til relevant formidling overfor sektoren
  • rådgive om vigtige fokusområder for den fortsatte udvikling af eTwinningDK.

 

Rådgivningsgruppens medlemmer:

DAGTILBUD

Karen Margrethe Sterling, Områdeleder Institution Holluf Pile-Tingkær, Odense

GRUNDSKOLE

Jan Wittrup Christensen, Admin. leder, Auraskolen, Esbjerg

Mads Sode, Chefkonsulent/Projektleder Fremtidens skole, Høje-Taastrup Kommune

Rasmus Greve Henriksen, Leder Pædagogisk og Digital Udvikling, Aalborg Kommune

EFTERSKOLER & FRISKOLER

Jakob Clausager Jensen, International konsulent, Efterskoleforeningen (Vartov)

GYMNASIER

Marie Kongskov, Rektor, Aarhus Gymnasium, Tilst (En del af AARHUS TECH)

ERHVERVSUDDANNELSER

Marianne Kirk Nielsen, Uddannelseschef, Rybners Esbjerg

LÆRERUDDANNELSER & FORSKNING

Rikke Alberg Peters, Lektor ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Fra Styrelsen for It og Læring (STIL) tilknyttes

Søren Nielsen, Kontorchef Prøver og Digital Arbejdsplads, som ledelsesmæssigt ophæng i STIL.

Claus Berg og Kristine Marika Klang som løbende kontakt og koordinerer gruppen.

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-raadgivningsgruppe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7013" role="img"><desc id="desc-7013">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-raadgivningsgruppe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3195" role="img"><desc id="desc-3195">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-raadgivningsgruppe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2169" role="img"><desc id="desc-2169">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-raadgivningsgruppe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3005" role="img"><desc id="desc-3005">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close