https://www.stil.dk/
eTwinningeTwinning
Tidemannsvej 1, Holbæk © EVA.dk (Google maps)
Tidemannsvej 1, Holbæk © EVA.dk (Google maps)

eTwinning flytter til STUK

08-06-2022

EU-projektet eTwinning flytter den 1. august til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK i Holbæk.

Fra starten af skoleåret 2022/23 vil koordination af og support i eTwinning-netværket i Danmark ligge i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK. Projektet videreføres dermed i Børne- og Undervisningsministeriets regi, med fokus på yderligere at udnytte eTwinnings digitale potentialer til fremme af kvalitetsudvikling på uddannelser og i institutioner på ministeriets område.

Digitalisering er et grundvilkår i undervisningen og er af stigende betydning for, at befolkningen kan være kompetente borgere og medarbejdere i et digitaliseret samfund. For at understøtte en effektiv løsning af opgaver relateret til anvendelse af it i undervisningen og digitale kompetencer har STIL og STUK tydeliggjort arbejdsdelingen mellem styrelserne. Forankringen af eksisterende og nye opgaver vil dermed fremadrettet basere sig på styrelsernes respektive kompetencer og ansvarsområder, dvs.:

  • Opgaver, hvor omdrejningspunktet er it-faglige, tekniske eller infrastrukturmæssige problemstillinger, varetages af STIL. STUK inddrages tæt hvor relevant.
  • Opgaver, hvor omdrejningspunktet er uddannelsernes indhold og anvendelsen af it i undervisningen (herunder opgaver, der understøtter, at BUVM kan hjælpe skoler og uddannelsesinstitutioner med at bruge digital teknologi til at give god undervisning) varetages i STUK.

I forlængelse af denne ansvarsfordeling er STIL og STUK enige om, at der sker en overflytning fra STIL til STUK af EU-projektet eTwinning.

eTwinning flytter dermed den 1. august til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK i Holbæk. Siden eTwinnings start er projektet i Danmark blevet koordineret i Styrelsen for It og Læring, STIL. Koordinationen af netværket og supporten til de foreløbigt 10.000 danske, registrerede lærere, pædagoger og ledere, varetages fortsat af et lille eTwinning-team ledet af chefkonsulent Claus Berg.

Kontakt: Claus Berg, chefkonsulent og eTwinning-koordinator <etwinning@etwinning.dk>

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://etwinning.dk/etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://etwinning.dk/www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://etwinning.dk/twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/nyhed/etwinning-flytter-til-stuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-445" role="img"><desc id="desc-445">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/3defd66a1a109dbbce56efb755d9d4c3.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/nyhed/etwinning-flytter-til-stuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3940" role="img"><desc id="desc-3940">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/3defd66a1a109dbbce56efb755d9d4c3.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/nyhed/etwinning-flytter-til-stuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8054" role="img"><desc id="desc-8054">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/3defd66a1a109dbbce56efb755d9d4c3.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/nyhed/etwinning-flytter-til-stuk" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-7220" role="img"><desc id="desc-7220">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/3defd66a1a109dbbce56efb755d9d4c3.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning