https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Ansøg om Det Nationale Kvalitetscertifikat

30-08-2021

Ansøgningsfrist er i Danmark 1. oktober

Hvorfor ansøge?

Kvalitetscertifikatet er en konkret anerkendelse af læreres og pædagogers høje standard af deres eTwinning-aktiviteter. For eleverne betyder dette et løft af deres arbejde, og generelt for skolen/institutionen giver certifikatet offentlig anerkendelse af skolens/institutionens engagement, hvad angår kvalitet og åbenhed i europæisk samarbejde.

Bemærk, at tildelt Nationalt Kvalitetscertifikat er en forudsætning for senere at kunne ansøge om at blive officiel eTwinning-skole, at opnå Europæisk Kvalitetscertifikat og at deltage i pris-konkurrencer m.v.

Vilkår

Betingelserne er:

  • Projektet skal have samme mål og en fælles plan.

  • Forløbet skal være afsluttet eller næsten afsluttet i skoleåret 2019/20 eller 2020/21.

  • Den ansøgende lærer/pædagog skal selv have bidraget på afgørende vis til projektet.

  • Det skal fremgå, at der er foregået en vis grad af samarbejde i projektforløbet.

  • Projektresultaterne skal være synlige.

Synlighed af projektresultater betyder konkret, at der bør være væsentlige resultater og formidling fra projektet offentliggjort som 'public'-sider i projektets TwinSpace.

Læs om ansøgningen

Der er god information om kvalitetsmærket på den europæiske eTwinning-portal - klik her

Vi har sat fristen for danske eTwinning-ansøgninger så sent som muligt: 1. oktober. I de fleste europæiske lande ligger fristen tidligere, men med en effektivt koordineret og målrettet proces når vi det snildt i den danske eTwinning-NSO inden den fælles-europæiske evalueringsfrist 13. oktober.

Læs en vejledning om ansøgningen om Det Nationale Kvalitetscertifikat ved at klikke her

Mere om kvalitetscertifikater

Spørg os i eTwinning Nationale Support Organisation (NSO), hvis du er tvivl om noget: etwinning@stil.dk

God fornøjelse!

Tags

HashtagNationalt KvalitetscertifikatHashtagNyhed

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/nyhed/ansoeg-om-det-nationale-kvalitetscertifikat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6706" role="img"><desc id="desc-6706">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/nyhed/ansoeg-om-det-nationale-kvalitetscertifikat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9565" role="img"><desc id="desc-9565">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/nyhed/ansoeg-om-det-nationale-kvalitetscertifikat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3397" role="img"><desc id="desc-3397">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/nyhed/ansoeg-om-det-nationale-kvalitetscertifikat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5471" role="img"><desc id="desc-5471">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close