https://www.stil.dk/
BurgerClose

Diverse hjælpematerialer

På denne sider ligger der en række hjælpematerialer og brochurer, der gør det nemmer for dig at komme i gang med eTwininng.

Diverse hjælpematerialer
© eTwinning DK

A4-pjece - Infoark om eTwinning brugt på Skoleledernes Årsmøde 2019

Diverse hjælpematerialer
© eTwinning DK

A5-pjece (pdf)
eTwinning og specialundervisning. Indholdet er baseret på beskrivelse af tre eTwinning-projekter udført af eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen.

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/godt-i-gang/diverse-hjaelpematerialer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="facebook-4398" role="img"><desc id="facebook-4398">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/godt-i-gang/diverse-hjaelpematerialer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="twitter-1411" role="img"><desc id="twitter-1411">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/godt-i-gang/diverse-hjaelpematerialer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="linkedin-8649" role="img"><desc id="linkedin-8649">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/godt-i-gang/diverse-hjaelpematerialer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="envelope-7845" role="img"><desc id="envelope-7845">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close