eTwinning
eTwinningeTwinning
Tilbud til gymnasier: eTwinning seminar i Bratislava om "Fremtidssikrede ungdomsuddannelser".
© eTwinning DK

Tilbud til gymnasier: eTwinning seminar i Bratislava om "Fremtidssikrede ungdomsuddannelser".

Seminar for undervisere og ledere i ungdomsuddannelser. Seminaret sætter fokus på, hvordan ungdomsuddannelserne også fremadrettet kan skabe motivation for læring samt imødekomme de ændrede krav og behov fra de europæiske arbejdsmarkeder.

Hvornår

28-09-2023 - 13:00 - 30-09-2023 - 14:00

Flere og flere unge mennesker i hele verden får adgang til uddannelse, hvilket er positivt, da der statistisk set fortsat er en tydelig sammenhæng mellem et menneskes uddannelsesniveau og deres levestandard og økonomiske muligheder. Samtidig stiger arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft. Fremadrettet vil en moderne, bæredygtig økonomi være afhængig af en højt uddannet arbejdsstyrke, hvor den enkelte besidder stærke praktiske kompetencer – helt konkret digitale kompetencer og bløde kompetencer som kreativitet, lederskab, kommunikation og samarbejde. Desværre betyder det som bekendt også, at fremtidens arbejdsmarked er svært tilgængeligt for den gruppe unge og voksne, der er ufaglærte, der derfor risikerer at stå uden for arbejdsmarkedet. Risiciene for denne gruppe øges af automatisering af jobfunktioner i alle brancher. Det vurderes, at 14 % af jobfunktioner automatiseres fuldt over de næste 20 år, mens yderligere 32 % af jobfunktioner vil delvist automatiseres.

De europæiske uddannelsessystemer må og skal tilpasse sig disse forandringer, hvis vi fortsat skal tilbyde den rette uddannelse til vores unge. Der er behov for innovative tilgange til undervisning og læring i ungdomsuddannelserne(OECD, 2021).

Dette seminar sætter fokus på denne udfordring og har til mål at udstyre undervisere i ungdomsuddannelser i Europa med innovative metoder, nye pædagogiske tilgange og indblik i digitale arbejdsredskaber, der kan øge de unges læring og motivation. I workshops vi der være fokus på tværfaglighed, entreprenørskab og inklusion samt være fokus på, hvordan eTwinning kan danne rammen om kreativ undervisning i ungdomsuddannelserne. Der vil være plads til og fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse, ligesom der vil være oplæg fra faglige nøglepersoner fra sektoren.

Seminaret foregår på engelsk. Målgruppen er undervisere og ledere på ungdomsuddannelser.

Program for seminaret:

Torsdag d. 28. september

Kl. 15.00 - velkomst

Kl. 15.30: Keynote 1: Inspiring innovative cultures and future-proof skills (emphasis on life skills) - Olivia Hurbanova

Kl. 16.30: Prisoverrækkelse - Vinderne af den europæisk eTwinningpris for projekter fra ungdomsuddannelserne.

Kl. 17.15: Netværksaktivitet

Kl. 19.30: Middag.

Fredag d. 29. september

Kl. 9.30-11.00: Workshop Slot 1

 • WS1: Mastering the Art of Communication: Unlocking Career Success in the Labor Market (Rute Baptista)
 • WS2: Career guidance for future-proof skills (Nikolaos Mouratoglou)
 • WS3: Design Thinking for Teachers: Fostering Innovation and Creativity
 • WS4: AI and Data Analytics for Teachers: Improving Learning Outcomes (Natalia Tzitzi)

Kl. 11.00-11.30 Pause

Kl. 11.30-13.00: Workshop Slot 2

 • WS5: Workshop by Prize Winners
 • WS6: Workshop by Prize Winners
 • WS7: Workshop by Prize Winners

Kl. 13.00-14.30: Frokost

Kl. 14.30-16.00: Workshop Slot 3

 • WS8: Mastering the Art of Communication: Unlocking Career Success in the Labor Market (Rute Baptista)
 • WS9: Career guidance for future-proof skills (Nikolaos Mouratoglou)
 • WS10 Transversal Skills – Maria Lorenza Campanella and colleagues
 • WS11: AI and Data Analytics in eTwinning for Improved Learning Outcomes

Kl. 16.00-16.30: Pause

Kl. 16.30-17.30: Netværksaktiviteter

Kl. 19.30: Middag.

Lørdag d. 30. september

Kl. 9.30-10.15: Keynote 2: Empowering Youth through Guidance to Prevent Early School Leaving (Nikos Mouratoglou)

Kl. 10.15-10.45: Keynote 3:Transversal Skills for the 21st Century: Importance and Integration in secondary education and IVET

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11.00-12.00: Netværksaktivitet

Kl. 12.00: Afslutning

Kl. 12.30: Frokost

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/events/event/tilbud-til-gymnasier-etwinning-seminar-i-bratislava-fremtidssikrede-ungdomsuddannelser" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8536" role="img"><desc id="desc-8536">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/events/event/tilbud-til-gymnasier-etwinning-seminar-i-bratislava-fremtidssikrede-ungdomsuddannelser" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7480" role="img"><desc id="desc-7480">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/events/event/tilbud-til-gymnasier-etwinning-seminar-i-bratislava-fremtidssikrede-ungdomsuddannelser" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8672" role="img"><desc id="desc-8672">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/events/event/tilbud-til-gymnasier-etwinning-seminar-i-bratislava-fremtidssikrede-ungdomsuddannelser" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-5849" role="img"><desc id="desc-5849">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning