https://www.stil.dk/
BurgerClose
© Colourbox
© Colourbox

Webinar: Tysk og eTwinning i grundskolen

[AFHOLDT] Download præsentation og læs spørgsmål og svar fra chatten. Med webinaret kommer du som tysklærer i grundskolen godt i gang med at tænke eTwinning ind i din kommende årsplan.

Hvornår

10-06-2020 15:30 - 16:15

Webinaret er afholdt, og præsentationen kan frit downloades under Links. Læs også dér de udbyggede svar på spørgsmålene fra chatten.

Du inviteres til at deltage i forløbet ”Tysk på flere måder”, som to eTwinning lærer-ambassadører har oprettet. Du får information om samt hjælp til, at komme i gang med et tysk-fagligt eTwinning-projekt, som du inviteres til at deltage i gennem næste skoleår.

  • Hvorfor arbejde med eTwinning?
  • Hvad kan eTwinning gøre for elevernes motivation?
  • Hvordan køres et projekt?
  • Hvilke værktøjer tilbyder eTwinning desktoppen?
  • Hvordan kan eTwinning bidrage til brug af digitale værktøjer?

eTwinning-ambassadørerne Charlotte Rørbøl og Lotte tingsager tager dig i hånden, så du på 45 minutter bliver klar til at deltage i et projekt.

Der er oprettet et projekt "Deutschlernen mit Freunden", inklusive et virtuelt projektrum – et såkaldt TwinSpace – som webinardeltagerne inviteres ind i som en praktisk hjælp-til-selvhjælp og som sparring til at komme i gang med små, nemme forløb. Læs mere under links.

Webinaret afvikles i Adobe Connect. Det fungerer bedst på windows pc eller mac, men er din opkoblingsmulighed fra en tablet eller mobil, kan det også bruges. Alle deltagere får direkte tilsendt mere information og vejledning inden eventen. Vi anbefaler, at du tester din opkobling inden mødet via dette link.

Links

LinkDownload præsentation (powerpoint, 4 MB)LinkSpørgsmål og uddybede svar fra chatten. Vi har samlet op og deler herLinkTine Lunds blog på folkeskolen.dk "Tysklærere tager flot imod e-Twinning - online!" (14/6-2020)LinkLæs mere om projekttilbuddet "Deutschlernen mit Freunden" [forudsætter, at du logger på eTwinning Live-desktoppen]LinkTil dette projekttilbud hører et virtuelt projektrum (TwinSpace). Her er link til TwinSpacets offentlige forside

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/event/webinar-tysk-og-etwinning-i-grundskolen/" target="_blank"><svg aria-labelledby="facebook-4969" role="img"><desc id="facebook-4969">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/event/webinar-tysk-og-etwinning-i-grundskolen/" target="_blank"><svg aria-labelledby="twitter-3887" role="img"><desc id="twitter-3887">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/event/webinar-tysk-og-etwinning-i-grundskolen/" target="_blank"><svg aria-labelledby="linkedin-3935" role="img"><desc id="linkedin-3935">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/event/webinar-tysk-og-etwinning-i-grundskolen/" target="_blank"><svg aria-labelledby="envelope-8923" role="img"><desc id="envelope-8923">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close