https://www.stil.dk/
BurgerClose
Jan Wittrup, Auraskolen, Esbjerg © eget foto
Jan Wittrup, Auraskolen, Esbjerg © eget foto
© eTwinning DK
© eTwinning DK
© eTwinning DK - screenshot fra kortfilm
© eTwinning DK - screenshot fra kortfilm

Tilbud til skoleledere

[Gennemført] Er du nysgerrig efter, hvordan du som leder kan bruge eTwinning på din skole eller institution? Mød adm. leder Jan Wittrup fra Esbjerg i 1/2 times webinar om, hvordan Auraskolen udvikler sig med eTwinning.

Hvornår

26-11-2020 15:00 - 15:30

Her på siden vil vi løbende tilbyde events – typisk webinarer – målrettet ledere fra skoler og institutioner, der ønsker dialog og videndeling om eTwinning.

  • Alle institutions- og skoleformer på hele 0-20 års-området kan gratis bruge eTwinning i deres pædagogiske arbejde. Både børn og voksne kan være aktive i eTwinnings digitale tilbud om internationalt samarbejde. Og hvis I hellere vil arbejde sammen med andre danske kolleger, kan I også det.
  • Som leder kan du ganske ligesom jeres lærere og pædagoger registrere dig som bruger på den eur. portal etwinning.net
  • Særligt gode projekter kan ansøge om kvalitetscertifikat ud fra fem velbeskrevne kriterier, og der kan både opnås national og europæisk anerkendelse. Mange begynder derfor også at betragte eTwinning som ikke blot et pædagogisk tilbud, men også som et generelt værktøj til at udvikle organisationen. Derfor er der også behov for, at lederne videndeler.
  • Ni danske skoler har opnået særlig status som officielle eTwinning-skoler, anerkendt for deres it-sikkerhed og innovativ tilgang til pædagogik og læring.
  • Skal din skole også certificeres som eTwinning-skole?

Er du nysgerrig?

Mød adm. leder Jan Wittrup fra Auraskolen, der er en stor folkeskole med 2.000 elever i tre afdelinger i Esbjerg Kommune, i 1/2 times webinar om, hvordan skolen bruger eTwinning ledelsesmæssigt og pædagogisk.

Webinarlink finder du her nederst på siden. Ved opkobling placeres du kortvarigt i en reception, indtil vi lukker dig ind. Vi anbefaler Google Chrome-browseren.

Links

LinkLæs mere om eTwinning-skolerneLinkGoogle Meet videomødelink [kun aktivt ifm. webinar]

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/event/tilbud-til-skoleledere/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2002" role="img"><desc id="desc-2002">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/event/tilbud-til-skoleledere/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9871" role="img"><desc id="desc-9871">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/event/tilbud-til-skoleledere/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9646" role="img"><desc id="desc-9646">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/event/tilbud-til-skoleledere/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6303" role="img"><desc id="desc-6303">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close