https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

NorBeNeLux Seminar 29-30 september

[Ny frist: 24/9] SEminar på to eftermiddage. De 3 BeNeLux-lande og de 5 nordiske lande genoptager samarbejdet mellem de 8 lande som et fælles tilbud til lærere, der ønsker at starte konkrete, fælles, faglige projektforløb for deres elever.

Hvornår

30-09-2021 16:30 - 16:30

NorBeNeLux-seminarer var i en årrække en fast årlig eTwinning-tradition mellem Norden: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Benelux-landene Belgien, Luxemburg og Nederlandene, og som vi nu genoptager.

I 2021 bliver seminaret en online-workshop over 2 eftermiddage med faglige oplæg og interaktive workshops. Masser af networking, project-partnerfinding og konkret planlægning og igangsætning af internationale samarbejdsforløb. Typisk små, simple projekter.

Dag 1: 14:00-17:00. Dag 2: 14:00-16:30

Fagligt scope og program er under planlægning, men tænkes bredt og for lærere med elever i hele aldersgruppen ca. 11 til 18 år. Altså både grundskolens mellemtrin og udskoling og ungdomsuddannelser. Vi forsøger at få så tilpas mange deltagere, at der er rigeligt med relevante, potentielle projektpartnere til alle.

Seminarets fælles samarbejdssprog er engelsk, og de fleste projekter bliver på engelsk. Men der bliver naturligvis også mulighed for at skabe projekter på andre sprog. Fx indbyrdes mellem nordiske deltagere på 'skandinavisk' eller på fx tysk eller fransk, hvis der er interesse for det. Fra Belgien forventes der at være deltagere fra både de fransk-, tysk- og flamsk-talende communities.

Grønlandske og færøske skoler er naturligvis også velkomne til at deltage.

Se programmet på linket nedenfor, og senere i seminarets TwinSpace, som deltagerne inviteres til.

Links

LinkSeminarets TwinSpace, som deltagere inviteres tilLinkProgram for seminaret

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/event/norbenelux-seminar-29-30-september/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7367" role="img"><desc id="desc-7367">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/event/norbenelux-seminar-29-30-september/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6597" role="img"><desc id="desc-6597">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/event/norbenelux-seminar-29-30-september/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7422" role="img"><desc id="desc-7422">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/event/norbenelux-seminar-29-30-september/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4492" role="img"><desc id="desc-4492">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close