https://www.stil.dk/
BurgerClose
Fra dronefilm af skoleskibseleverne Gilbert Brandt & Jacob Strate
© Gilbert Brandt & Jacob Strate
Lene Møller Yang og Marie Louise Petersens visitkort
Lene Møller Yang og Marie Louise Petersens visitkort © eTwinning DK

eTwinning i ungdomsskoler, 10. klassecentre og skoleskibe

[Frist: helt frem til webinaret 17/5] Lene Møller Yang er lærer på skoleskibet Marilyn Anne under Struer Ungdomsskole, og Marie Louise Petersen underviser på 10. klassecenteret på Hvidovre Ungdomsskole.
Dette er anden del af to webinarer., og man kan sagtens hoppe på nu.

Hvornår

17-05-2021 15:00 - 15:45

Webinar nummer to er mandag den 17. maj. Man kan sagtens deltage uden at have været med i første webinar.

Kommunale ungdomsskoler og 10. klassecentre har helt oplagte muligheder for at bruge eTwinning til at skabe spændende, engagerende og elevinddragende aktiviteter - og på den måde involvere eleverne internationalt. Danske skoler kan også vælge at samarbejde i små eller store nationale projektforløb, ligesom nordiske projekter er en fin måde at arbejde med nabolande og nabosprog i øjenhøjde med de unge.

Miniserie med to korte webinarer

To af eTwinnings erfarne lærerambassadører tilbyder en miniserie på to korte webinarer, målrettet lærere, ledere og vejledere fra ungdomsskoler og andre skoletilbud til unge. Marie Louise er på 10. klassecentret i Hvidovre Ungdomsskole, og Lene er lærer på skoleskibet Marilyn Anne, der har fast havn i Struer.

På første webinar fik du og øvrige deltagere hjælp til at blive registreret på eTwinning-portalen, hvis I ikke allerede var det i forvejen, og hørte om de mange muligheder for at finde europæiske samarbejdspartnere. I blev også inviteret ind i et ‘Twinspace’, hvor I uforpligtende kan afprøve små, enkle forløb. Senere kan I så afprøve disse med egne elever.

Deltagerne bliver på den måde en del af et uformelt netværk for danske ungdomsskoleundervisere. Altsammen selvfølgelig baseret på jeres egne ønsker og lyst til at engagere jer, idet I selv bestemmer farten.

Afprøv mulighederne og deltag i videndeling med andre fra lignende skoler
I vil således få mulighed for at afprøve et samarbejde i et digitalt klasseværelse, så I fremover er rustet til starte jeres eget projekt i et ‘Twinspace’ sammen andre lærere og dermed invitere Europa ind i undervisningen.

  • Første gang holdt vi i to valgfrie omgange for at give flere mulighed for at være med. Som første webinar valgte du enten det på eTwinnings virtuelle stand på Læringsfestival Online 2021 den 2. marts eller vælger det gentagne webinar onsdag 7. april kl. 15.00 - 15.45.

  • Der bliver et opfølgende webinar mandag 17. maj, kl. 15.00 - 15.45.

eTwinning har tilknyttet ca. 20 danske ambassadører, fordelt på alle uddannelsesområder. Du møder også ambassadørerne på dette webinar, hvor de beskriver, hvordan skoler, institutioner og kommuner kan bruge dem. Find mere information om og kontakt ambassadørerne her.

Her på siden vil du løbende kunne se de aktuelle webinar-tilbud. Hvis du selv vil deltage i projekter, så registrér dig som lærer på den europæiske portal etwinning.net

Webinarlink står nedenfor og udsendes naturligvis også som reminder til de tilmeldte aftenen før hvert webinar.

LinkMødelink. Google Meet. Vi anbefaler at åbne linket i Chrome-browser

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/event/etwinning-i-ungdomsskoler-10-klassecentre-og-skoleskibe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8948" role="img"><desc id="desc-8948">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/event/etwinning-i-ungdomsskoler-10-klassecentre-og-skoleskibe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-516" role="img"><desc id="desc-516">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/event/etwinning-i-ungdomsskoler-10-klassecentre-og-skoleskibe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1277" role="img"><desc id="desc-1277">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/event/etwinning-i-ungdomsskoler-10-klassecentre-og-skoleskibe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3885" role="img"><desc id="desc-3885">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close