https://www.stil.dk/
BurgerClose

Covid-19 og eTwinning

Covid-19 og eTwinning
© Colourbox

Covid-19: Information om eTwinning i forhold til Coronavirus

(Sidst opdateret 16. sept. 2020)

I praksis alle eTwinnings planlagte, fysiske events – ude i Europa og herhjemme i Danmark – har været aflyst siden marts 2020. Rigtig mange events (seminarer, workshops og konferencer) omlægges løbende til online-formater, eller de aflyses, hvis virtuel gennemførelse ikke giver mening.

eTwinning, både her i Danmark og generelt ude i Europa, følger naturligvis myndighedernes anbefalinger. Vi kommunikerer om den enkelte planlagte events gennemførsel eller aflysning eller omlægning direkte til de involverede – fx tilmeldte deltagere – og generelt her på hjemmesiden.

For en ordens skyld skal det bemærkes, at event-deltagere naturligvis altid er med i de konkrete events på frivillig basis og eget ansvar, specielt her i coronatiden.

Vi henviser til officiel covid-19-information på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 og Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Se også linket om den generelt skærpede situation og 'NYE tiltag til udbrudshåndtering målrettet natteliv og restaurationsbranchen i hovedstadsområdet' (Sundheds- og Ældreministeriet ,15/9-2020).

--

Aflysninger, omlægninger og information siden foråret 2020

Følgende liste over ændringer af events er ikke fuldstændig, men viser omfanget af de vigtigste justeringer, der er besluttet siden foråret.

Ændringer besluttet april til august 2020:

 • Temadag på IDA Conference center i København 1. oktober 2020 aflyst. Der tilbydes korte webinarer
 • eTwinning store konferencer i efteråret 2020 omlægges alle til virtuelle events: Annual Conference 2020 (oprindeligt Cypern, okt.), TTI Conference (Milano IT, nov.), eTwinning Schools Conference (Prag CZ, nov.)
 • Desuden PDW for ambassadører (The Hague NL, marts), der er omlagt til onlineworkshops i december, samt PDW for Support Services Community (NSS'er m.fl.) der gennemføres virtuelt medio september
 • Endelig er en lang række fysiske seminarer og workshops i hele Europa i efterårsmånederne 2020 enten aflyst, eller de omlægges til virtuelle events.

Opdateret 29. marts 2020:

Aflysning af seminar:

 • Tbilisi (GE), 28-30/5 - arrangørerne i Georgien håber at kunne tilbyde seminaret i slutningen af 2020

Opdateret 20. marts 2020:

Dagens officielle aflysning er denne konference for de officielt certificerede eTwinning-skoler:

 • Prag (CZ), 21-23/5 - aflyst eller udsat

Opdateret 18. marts 2020:

Ændringer af yderligere en konference og et seminar:

 • Milano (IT), 14-16/5 - aflyst eller udsat
 • Edinburgh (UK), 23-25/4 - aflyst

Opdateret 17. marts 2020:

Ændring af yderligere et seminar:

 • Roskilde (DK), 18-20/5 - udsættes til efterår 2020 eller til 2021

Opdateret 16. marts 2020:

Ændringer af seminarer:

 • Stockholm (SE), 7-9/5 - udsættes til 15.-17. oktober 2020
 • München (DE), 17-19/5 - aflyst

Opdateret 15. marts 2020:

Som det er fremgået af løbende opdateringer i event-opslag her på hjemmesiden, er foreløbig følgende arrangementer aflyst, ændret eller udsat

 • Oslo (NO), 18-20/3 - aflyst
 • Lyon (FR), 20-22/3 - aflyst
 • København 31/3, temadag er omlagt til webinar
 • Amman (JO), 21-23/4 - udsættes til efteråret, senere aflyst helt
 • Budapest (HU), 22-24/4 - aflyst

Se detaljer om de enkelte events i opslagene. Øvrige, senere events opdateres løbende ved eventuelle ændringer, og hidtidige ansøgere får direkte besked.

Opdateret 11. marts 2020, kl. 14:15 - generel udmelding fra eTwinning DK:

Vi er naturligvis opmærksomme på coronaudfordringerne i øjeblikket. Herunder også ift. det med at rejse, og vi retter os naturligvis efter de danske og europæiske sundhedsmyndigheders og øvrige myndigheders anvisninger.
Derfor sker rejseplanlægning til eTwinnings mange fysiske events med skyldig hensyntagen til de aktuelle forhold. Der er således også et link om ’Håndtering af coronavirus’ på vore generelle sider om eTwinning-events.
Vi planlægger forsigtigt videre på forårets, sommerens og efterårets mange events – og håber, at situationen snart bedres.

Opdateret 9. marts 2020, kl. 11:35 - med information fra 'EACEA':

Europakommissionens Agency, EACEA, der håndterer bl.a. eTwinning, sendte email til NSS'erne (Nationale Support Services i de 44 eTwinning-lande) 6/3, kl. 12:05:

eTwinning forsøger at gennemføre planlagte aktiviteter ud fra en konkret vurdering, og i de enkelte lande holder eTwinning-NSS'erne sig naturligvis til de stedlige myndigheders information og anvisninger. Ordlyden af EACEA's mail er:

"...With regards to the impact of the coronavirus COVID-19 on planned events and travel expenses the Agency has already received many questions and we received also questions from some NSS. We therefore would like to inform you that at the moment, the standard position of the Agency on meetings and travels is as follows:

In the context of the measure taken by national competent authorities to contain the spread of the coronavirus infection, the EACEA has been consulted on the potential effect of such measures on EU funded projects whose implementation could be hindered, or partially / temporarily affected, by mobility restrictions. In that regards, EACEA reminds that participating organisations should contact the individual participants who already are in, or are planning to leave to or from the affected areas within the coming weeks; they should follow the formal and official prescription issued and/or adopted by the local competent authorities.

Within this context, the ordinary implementation of the planned actions shall be normally carried out, as far as possible, and it is for the participating organisations and individuals to decide on the appropriate and proportionate course of action to take in the light of the measures formally adopted by the competent authorities. Participants should also be reminded of the assistance that can be provided by embassies, consulates and honorary consulates in the country of their stay. ..."

Opdateret 3. marts 2020, kl. 22:50 - med information fra Danmarks Læringsfestival, der afholdes 4.-5. marts 2020:

eTwinning DK står bl.a. for et nordisk seminar ifm. festivalen for eTwinning-lærere fra de fem nordiske lande (3.-5. marts).

"Kære deltager på Læringsfestivalen / Dear participant at the Learning Festival
I forlængelse af Sundhedsministerens pressemøde i dag tirsdag kl. 18.30 om Coronaberedskab, hvor Sundhedsstyrelsen hævede niveauet for smitterisiko i Danmark, vil vi gerne informere jer alle om, at vi ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

- Gennemfører Læringsfestivalen som planlagt

- Opfordrer de (få) af jer, som måtte have været i et af de berørte smitteområder inden for de sidste 14 dage, til at blive hjemme. Smitteområderne er: Norditalien (Lombardiet, Piemonte, Regio Emilia og Veneto), Iran, Kina, Sydkorea, Singapore, Hongkong og Japan.

- Opfordrer jer til at holde en god håndhygiejne (vaske hænder/spritte grundigt) og hoste/nyse i et ærme i stedet for ud i rummet.

Vi glæder os meget til at se jer i morgen i Bella Center.

Lisbeth Kjær og Claus Aarøe

Projektledere for Danmarks Læringsfestival"

Opdateret 1. marts 2020:

eTwinning.dk er selvfølgelig opmærksom på vores deltageres sikkerhed, også omkring smittefare.

Vi følger derfor nøje sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring risikoen af smitte med Coronavirus.

Status er pt:

 • Der er ikke meldt noget ud, ift. risiko i forbindelse med større forsamlinger i DK.
 • Vi har ikke nogen oplægsholdere fra ramte områder - på Danmarks Læringsfestival og på eTwinning-dagen 31. marts.

Se mere om myndighedernes håndtering og udmeldinger her: www.sst.dk/da

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/covid-19-og-etwinning/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9481" role="img"><desc id="desc-9481">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/covid-19-og-etwinning/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-271" role="img"><desc id="desc-271">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/covid-19-og-etwinning/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5121" role="img"><desc id="desc-5121">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/covid-19-og-etwinning/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4446" role="img"><desc id="desc-4446">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close