https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Samarbejde på tværs mellem tysk og fransk

26-02-2019

Lærer og eTwinning-ambassadør Lisbeth Kodal har leveret indhold til denne side. Her er der en del eksempler på elevudsagn - om udbyttet af at arbejde med eTwinning

© eTwinning DK
© eTwinning DK

På Auraskolen i Esbjerg har flere klasser allerede deltaget i eTwinning-projekter med europæiske skoleklasser. På afdeling Sønderris har 9.A netop afsluttet et samarbejde med en klasse fra skolen Clervoy, der ligger i Franconville; en mindre fransk by i nærheden af Paris. Det grænseoverskridende projekt blev realiseret på eTwinning.

eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa

  • eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (lærere, skoleledere, bibliotekarer osv), som arbejder på en skole i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling. Kort fortalt deltage i og blive en del af det mest spændende uddannelsesfællesskab i Europa. www.etwinning.net
  • Portalen er et meget aktivt forum, hvor der p.t. (februar 2017) er registreret 447.877 lærere, 175.420 skoler og 56.835 projekter.

Fællessprog for projektet var tysk og havde overskriften:

Meinen Partner und seine Interessen vorstellen.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Den franske lærer, Noemie, og jeg havde planlagt, at projektet skulle være simpelt. Det skulle ”natürlicherweise” tilgodese Forenklede Fælles Mål (DK) og løbe over 1 måned, hvor vi brugte ca. 1 lektion pr. uge på at løse ”grænseoverskridende” stillede opgaver. Eleverne skulle på tysk bl.a. præsentere sig for hinanden, deres interesser og musik – simpelt, men for eleverne alligevel grænseoverskridende og udfordrende.

Noemie og jeg valgte, at eleverne både skulle skrive sammen via mail, chatte og skype (dette gøres via eTwinning ”live”).

Tysk som adgang til verden (Forenklede Fælles Mål – tysk – kultur og samfund)
Elever kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden (her en skoleklasse i Frankrig, som også blev undervist i tysk).
Eleven kan kommunikere på tysk med sprogbrugere lokalt og globalt (kommunikationen var både mundtlig og skriftlig).

Projektet er nu afsluttet. De mål, som Noemie og jeg havde stillet for projektet, er opfyldt. Den danske og den franske klasse har kommunikeret på det fælles valgte sprog; tysk. Eleverne har præsenteret sig for hinanden og har en fornemmelse af, hvordan det er at være skoleelev og blive undervist i tysk i hhv. Frankrig/Danmark. De franske elever fik bonus-info og jublede, da de fandt ud af, at Lucas Graham er dansk. De var samtidig meget imponerede over, at alle elever i 9.A havde egen computer.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Eleverne i 9.A har nu kunnet spejle sig i de franske elever og fået en forståelse for og fornemmelse af, hvad der rører sig blandt andre unge europæere; se elevernes evaluering og kommentarer nedenfor.

"Jeg ved nu, at dem i Frankrig godt kan være lidt specielle, da de f.eks. hørte Metallica, japansk rock og kunne lide at se Anime. Men selve det at chatte på tysk med en klasse i Frankrig, synes jeg, var ganske godt. Jeg synes, det var godt, at det var virtuelt, sådan man ikke skulle skrive breve og sende dem med posten. Ved at arbejde med eTwinning har jeg lært, hvad klassen i Frankrig interesserer sig for, og hvad de kan lide at lave i deres fritid. Jeg har også lært at kommunikere med et andet land/en skole via eTwinning."

"Jeg vidste ikke, at dem fra Frankrig godt kunne lide rock. Jeg synes, det er fint at chatte med de franske elever. Det er også noget, vi ikke har prøvet før. Jeg synes, det er fint, at vi skriver virtuelt i stedet for breve."

"Jeg har lært, hvordan man kan bruge eTwinning både i form af live-chat, men også private beskeder. Jeg synes, det har været sjovt og anderledes at skulle skrive med nogen fra et andet land. Det var sjovt at få svar på sine spørgsmål, fordi man kan sammenligne deres franske hverdag med ens danske hverdag. Kommunikationen på tysk var god. Fordi vores tysk er på nogenlunde samme niveau, forstod vi hinanden. Vi skrev ikke lange beskeder, som vi hverken kunne forstå eller formulere."

"Jeg ved nu, hvordan man chatter, og jeg har fundet ud af, hvad der er populært at høre i Frankrig. Jeg synes, det var sjovt at chatte med en person fra Frankrig. Jeg synes, det var godt at arbejde virtuelt, fordi det så går hurtigere at få svar tilbage. Jeg har lært, hvordan eTwinning fungerer."

"Jeg synes, det var meget hyggeligt at chatte med dem. Man øver sit tysk og lærer andre at kende. Jeg synes, det er anderledes end bare at sidde og lære i en bog og oversætte. Det er sjovere og andre får også noget ud af forløbet. Jeg har lært, at man kan øve tysk på mange måder, og hvor mange man egentlig kan kontakte og chatte med mange steder i verdenen."

Tags

HashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/samarbejde-paa-tvaers-mellem-tysk-og-fransk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6095" role="img"><desc id="desc-6095">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/samarbejde-paa-tvaers-mellem-tysk-og-fransk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4975" role="img"><desc id="desc-4975">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/samarbejde-paa-tvaers-mellem-tysk-og-fransk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2601" role="img"><desc id="desc-2601">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/samarbejde-paa-tvaers-mellem-tysk-og-fransk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7992" role="img"><desc id="desc-7992">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close