https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Plastic - hvad gør vi?

25-02-2019

Læs om et yderst spændende eTwinning-projekt mellem 4. klasse på Nyager Skole i Rødovre og 9. klasse på Hundsund Skole i Norge. Der er i høj grad fokus på udvikling af det 21. århundredes kompetencer. Projektet er et direkte resultat efter nordisk eTwinning-seminar på Danmarks Læringsfestival i marts 2017.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Af Pernille Reenberg, Nyager Skole, Rødovre

Projektbeskrivelse:

Eleverne går i henholdsvis 4. og 9. klasse. De ældste elever planlægger et program, hvor de underviser de yngre elever om plastic og konsekvenserne af brugen af plastic i samfundet.
Hvad kan vi gøre ved plastic i havene? Hvordan har de vilde dyr det med vores plastic? Hvad kan vi gøre i familien? I skolen? I et fællesskab? Hvad kan man bruge genbrugsplast til? De ældre elever stiller opgaver og bestiller produkter hos de yngre elever.
Kommunikation foregår via Skype, og de produkter, de yngre elever laver, vurderes af de ældre elever.

Projektdeltagere:

9. klasse (ca. 22 elever 14-15 år) fra Bærum Kommune, Hundsund Skole, Norge er "lærere" for
4. klasse (ca. 21 elever 10-11 år) i Rødovre Kommune, Nyager Skole, Danmark

Lærere: Torgeir Engen (Norge) og Pernille Reenberg (Danmark)

Eleverne arbejder i grupper á 3 elever = 7 grupper i hvert land

Projektmål:

 • Samarbejde over landegrænser
 • Fokus på 21st Century Learning Skills
 • Styrke elevernes formidlingsevne
 • At udføre et samarbejdseksperiment mellem elever fra hhv. mellemtrin og udskoling (4. - og 9. klasse)
 • Fokus på problem og løsningsmuligheder i forhold til et globalt miljøproblem

Kort beskrivelse af projektet:

 • Temaet er plastic.
  • Hvordan fremstilles plastic
   • Olie
  • Konsekvensen af brug af plastic i samfundet
  • Affaldsproblematik
   • Havet
   • Dyr på land
   • Hårbalsam, mikroplast
   • Nedbrydning
 • Hvad kan eleven gøre? Familien? Samfundet/kommunen? Skolen? Landet?
  • Affaldssortering i skolen?
  • Innovationsmodeller - problemløsning
   • Genbrug / recirkulation
  • Hvad kan man anvende recirkuleret plastic til?

Deltagende fag:

9.klasse: Norsk, samfundsfag - evt. naturfag (anden lærer)
4.klasse: Natur/teknologi (der må tages matematiktimer til hjælp)

Arbejdsproces:

Projektet varer tre uger:

1. uge: kontakt mellem grupperne i de klasser på Skype. Mod slutningen af ugen formidler de ældre elever med information, fakta, pensum og opgaveformulering for de yngre elever.

2. uge: de yngre elever arbejder på de tildelte opgaver.

3. uge: oplæg fra de yngre elever til ældre over Skype. Processen er dokumenteret på video produceret af lærerne i begge lande.

Slutprodukter:

 • Kanal på SkoleTube med screencastede elevproduktioner - sketches
 • Filmede Skypesessions (lærer)
 • Småfilm af arbejdsprocesser (lærer)
 • (Lærerfilmmateriale kan evt. ligge i en anden kanal)
 • Plakater

Værktøjer:

 • OneNote
 • Skype
 • Screencast-o-matic
 • WeVideo/PPT/GoAnimate/Animoto/Prezi/PowToon/OfficeMix/Publisher

Herunder ses en video fra YouTube. Lærer Pernille Reenberg har lavet en lille video, der viser syv forskellige kreative måder at lave fremlæggelse på.

Nederst ses ét af produkterne - en PowToon-animation.

Tags

HashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/plastic-hvad-goer-vi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5192" role="img"><desc id="desc-5192">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/plastic-hvad-goer-vi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2049" role="img"><desc id="desc-2049">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/plastic-hvad-goer-vi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7518" role="img"><desc id="desc-7518">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/plastic-hvad-goer-vi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-185" role="img"><desc id="desc-185">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close