https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Open Paths Logo Contest

15-06-2021

I nationale og internationale grupper har elever fra Danmark, Finland, Portugal, Tjekkiet og Spanien arbejdet sammen og mod hinanden i eTwinning-projektet ”Open Paths Logo Contest”.

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

eTwinning-projektet ”Open Paths Logo Contest” er et projekt, som Line Vetter og tre kollegaer fra Rosendalskolen i Hobro har været med til at administrere og udarbejde. Projektet var i første omgang et KA2 Erasmus+ projekt, men da mobilitetsrejserne blev aflyst, tænkte lærere og elever kreativt og formåede at gennemføre et både kreativt og fagligt stærkt eTwinning-projekt.

Projektet startede ud med en fælles logokonkurrence. Her fik eleverne fra de fem lande mulighed for at udarbejde logoer til projektet gennem kreative processer, hvor viden og faglighed fra håndværk og design blev sat i spil. Eleverne skulle bruge deres viden fra faget til at vælge de farver, former og motiver, som bedst understøttede det budskab, de ville have frem i deres logo. Da eleverne havde færdiggjort deres logoer, blev de delt på tværs af samarbejdspartnerne, hvorefter udvælgelsesprocessen gik i gang. Eleverne fik nu mulighed for at mødes virtuelt med hinanden i internationale grupper og diskutere, hvilke logoer de mente bedst repræsenterede eTwinning-projektet. Målet med logokonkurrencen var at benytte elevernes evner inden for billedkunst, design og teknologi til at skabe et fælles socialt grundlag for kommende fælles møder og mobiliteter. Dette skete gennem fælles gennemgang, individuelt kreativt arbejde, og til sidst en fælles præsentation af vinderen.

Dansk- og engelskfagene var også medtænkt i projektet, da eleverne arbejdede med information, modtagere og budskaber. Eleverne fik derfor mulighed for at arbejde tværfagligt og se sammenhængen mellem de enkelte fag, samtidig med at eleverne blev styrket i at lave projekter på tværs af geografiske og sproglige grænser. Efter eleverne i fælleskab havde fundet frem til vinder-logoet, blev mobilitetsrejserne desværre aflyst i lyst af coronarestriktionerne. Lærere og elever udarbejdede derfor videohilsner, hvor de ønskede hinanden en god og sikker sommerferie, hvilket blev vist på skolerne, delt blandt deltagerne og samarbejdspartnerne. Ved videohilsnerne var målet at arbejde med elevernes praktiske/musiske evner og teknologiske kunnen. Videohilsnerne styrkede ydermere de allerede etablerede venskaber, men gav også forældre, skoler og samarbejdspartnere et indblik i elevernes arbejde med projektet og i deres hverdag.

Tags

HashtagGrundskolenHashtagNationalt Kvalitetscertifikat

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/open-paths-logo-contest/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2899" role="img"><desc id="desc-2899">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/open-paths-logo-contest/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3826" role="img"><desc id="desc-3826">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/open-paths-logo-contest/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4983" role="img"><desc id="desc-4983">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/open-paths-logo-contest/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1684" role="img"><desc id="desc-1684">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close