https://www.stil.dk/
BurgerClose
Padlet fra workshop om eventyr
© eTwinning DK

Online PDW for dagtilbud - du'r det?

13-10-2021

Tre pædagoger og en indskolingskoordinator deltog i en online pædagogisk workshop (PDW) arrangeret af Grækenland.

Workshopdagene skulle have været afholdt i Athen, men pga. Covid-19, blev de afholdt online over tre eftermiddage.

De fire danske deltagere var Merete Petersen, Mette Hindhede, Camilla Lystager og Bettina Stillits.

De er alle enige om, at workshoppen var meget velforberedt, men de erfarede hurtigt, at der er store kulturforskelle mellem landene i Mellem-/Sydeuropa og landene i Nordeuropa. Det virkede også som om, at i landene syd for Danmark var der i arbejdet med de helt små mere et lærersyn end et læringssyn.

Mange af idéerne til aktiviteter var ikke mulige at bruge direkte i dagtilbud, men skulle gøres mere konkrete og enkle.

Én af de gode aktiviteter var en app, hvor elever fra fx to forskellige lande kunne tegne på den samme tegning via en iPad. De danske deltagere føler også, at temaet mediepædagogik er svært at omsætte til 3-6 årige børn. I en anden vellykket aktivitet delte deltagerne eksempler på børnesange i chatten, fx med links til YouTube.

Herunder ses desuden en Padlet fra en workshop, hvor der blev arbejdet med eventyr fra forskellige lande.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Netværksmuligheder
Formen på webinaret, der forløb over tre eftermiddage, gav ikke så mange muligheder for netværk. Det er der selvfølgelig meget større mulighed for, hvis man mødes fysisk med middage og kulturelle oplevelser. På denne PDW blev der ikke givet så meget plads til netværksdannelse. Nogle workshops varede fx kun 7 minutter, så selv i disse mindre grupper var der ikke mulighed for det.

Webinarformen
Der er enighed om, at webinarformen fungerer fint til oplæggene og til workshops i små grupper - men gerne med mere tid, så der bliver plads til uformel snak.

Deltagerne oplevede i perioder, at det, der foregik i chatten, tog noget fokus fra oplæggene.

De syntes alle, at det havde været spændende at deltage - selv efter at have været på arbejde 7-8 timer før webinaret - og at de fik noget med sig “hjem”. De glæder sig dog til, det bliver muligt at lave fysiske PDW’er igen.

Læs om eTwinnings tre ambassadører på dagtilbudsområdet i relaterede moduler til denne side.

Tags

HashtagDagtilbud

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/online-pdw-for-dagtilbud-dur-det/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9601" role="img"><desc id="desc-9601">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/online-pdw-for-dagtilbud-dur-det/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8196" role="img"><desc id="desc-8196">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/online-pdw-for-dagtilbud-dur-det/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5304" role="img"><desc id="desc-5304">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/online-pdw-for-dagtilbud-dur-det/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2719" role="img"><desc id="desc-2719">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close