https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Mit der Zeit gehen

24-11-2021

Mit der Zeit gehen er beskrevet af lærer Lotte Tingsager, Tarup Skole, Odense. Projektet fik en dansk eTwinning-pris i 2017

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Kulturmødet er vigtigt i sprogundervisningen. Det er i kulturmødet, at eleverne får øjnene op for, at de er på vej i deres læring af et fremmedsprog. Det at kunne gøre sig forståelig og at kunne forstå andre unge gik op i en højere enhed i skoleåret 2016/ 2017. Der var min klasse og jeg så heldige at kunne arbejde sammen med Darija Smolčić (Kroatien), Agnieszka Jabłońska (Polen) og Alessandra Antonnini (Italien). I fællesskab lavede vi en projektplan med opgaver til hver måned under overskriften ”tid”. Gennem dette samarbejde skulle vi blive klogere på, hvordan forskellige unge mennesker bruger deres tid, og hvordan unge har håb, drømme og forventninger til deres fremtid med uddannelse og arbejde.

En af opgaverne i projektet var at få eleverne til at reflektere over deres tid, hvordan de brugte deres tid og give hinanden indblik i deres dagligdag og fritid. Eleverne gik til opgaven på forskellige måder. Der blev lavet videoer, tegneserier og informationer blev samlet på padlet. De danske elever blev bedt om at bruge pixton.com til at løse opgaven. De kunne godt have lavet videoer, men det havde de lige brugt i et andet fag. Derfor fik de mulighed for at lære et andet medie at kende. Så opgaven de fik var: ”Beskriv jeres dag, fra I står op til I går i seng”.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Mange af eleverne havde det godt med at skulle arbejde med tegneserie, da nogle følte sig mere tryg ved at skjule sig bag en figur. Andre fandt ud af, at de kunne uploade billeder af sig selv, klippe dem til og bruge dem i deres tegneserie. Tegneserierne betragtede jeg som en skriftlig aflevering og tilskyndede dem derfor til at skrive mest mulig tekst.

Da vi efterfølgende så de andre elevers indlæg om emnet, som jo var løst på andre måder, var nogle af reaktionerne, at aha.. de lavede jo også små ”fejl” og talte med accent ligesom de selv. At deres skoledag var længere/ kortere end deres egen, og at de ikke havde fritidsjob i de andre lande i lige så udbredt grad som i DK.

Det gav også anledning til at snakke om det aktive og passive ordforråd, og om, hvordan vi kunne arbejde med at gøre det passive ordforråd til et aktivt ordforråd.

LinkProjektets TwinSpace

Tags

HashtageTwinnning-prisHashtagEuropæisk KvalitetscertifikatHashtagGrundskolenHashtagNationalt Kvalitetscertifikat

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/mit-der-zeit-gehen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6749" role="img"><desc id="desc-6749">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/mit-der-zeit-gehen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5482" role="img"><desc id="desc-5482">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/mit-der-zeit-gehen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8677" role="img"><desc id="desc-8677">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/mit-der-zeit-gehen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8194" role="img"><desc id="desc-8194">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close