https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

eTwinning-seminar i Finland

20-12-2019

Malene Arp og Morten Samsø Schmidt fra Niels Steensen Gymnasiums grundskole deltog 12.-14. december i et eTwinning-seminar. Læs deres beretning fra seminaret.

Fra den 12.-14.12. 2019 deltog vi i et eTwinning-seminar i Helsinki, Finland. Temaet for seminaret var “Demokratisk deltagelse”. Vi har samarbejdet med virkeligt dygtige lærere fra 10 forskellige europæiske lande, med meget forskellige syn på undervisning og læring. Fælles for dem alle har dog været et meget stort engagement og ønske om at skabe den bedste undervisning for eleverne, hvilket var meget inspirerende.

Torsdag: Keynote-speakers og network-dinner

Torsdag: Keynote-speakers og network-dinner
© eTwinning DK

Vi ankom til hotellet torsdag middag, sammen med de andre 48 deltagere fra Finland, Moldova, Aserbajdsjan, Polen, Frankrig, Spanien, Slovakiet, Ukraine og Tjekkiet. Eftermiddagen bestod af oplæg fra flere forskellige keynote-speakers om, hvordan man som lærer arbejder med demokratisk deltagelse i undervisningen, og hvordan man sikrer, at demokratisk deltagelse bliver en integreret del af hverdagen og ikke blot en ting, der bliver arbejdet med i en “emneuge”.

Et af de vigtigste fokuspunkter var, hvordan man skaber en skole, hvor alle passer ind, og hvor der er plads til forskelligheder. Senere blev vi introduceret for modeller, man som lærer kan anvende i planlægningen af eTwinning-projekter, der sikrer elevinddragelse og elevens demokratiske deltagelse. Vi afsluttede dagen med en fælles “network-dinner”, hvor vi fik mulighed for at tale med kollegerne fra de andre lande.

Fredag: Opstart på e-Twinning-projekt

Fredag: Opstart på e-Twinning-projekt
© eTwinning DK

Fredag morgen startede med et inspirerende oplæg fra en af de finske e-Twinning-ambassadører, som gav praktiske eksempler på eTwinning-projekter med fokus på demokratisk deltagelse. Her fik vi indblik i, hvordan selv børn i indskolingen med små projekter kan lave spændende eTwinning-projekter. Formiddagen blev afsluttet med et meget interessant oplæg om det finske uddannelsessystem, der blandt andet viste, at Finland er blandt de bedste til at arbejde med problemløsning. Efter frokost begyndte processen med at udforme vores egne eTwinning-projekter. Her fandt vi sammen med Maarit og Hela fra Finland og Tatjana fra Moldova, hvor vi ret hurtigt blev enige om at arbejde med, hvordan elever selv kan løse små hverdagskonflikter og dermed være med til at skabe en bedre skoledag.

I arbejdsprocessen blev vi opmærksomme på, at der tilsyneladende ikke var de store forskelle på elevernes problemstillinger på trods af de store geografiske afstande, men måske vi bliver overrasket, når eleverne kommer på banen?

Vores projekt “Make a better schoolday”, tager udgangspunkt i de små hverdagskonflikter, som eleverne har. I mindre grupper skal de først præsentere sig selv og deres skole.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Herefter skal de i klasserne finde frem til konflikter, de gerne vil have de andre elevers hjælp til at løse. Konflikterne bliver udformet som multimodale produkter og uploades til en padlet.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Herefter giver eleverne feedback til hinanden og kommer med mulige løsningsforslag.

Vi er ret spændte på denne del, dels fordi der er stor aldersforskel på eleverne (9-14 år), og fordi de kommer med forskellige kulturelle og nationale baggrunde. De forskellige perspektiver på konflikter og løsninger kan derfor blive meget forskellige, hvilket bliver interessant at følge.

Eleverne skal til slut diskutere løsningsforslagene og udarbejde en konflikthåndterings-håndbog.

Eftermiddagen bød på en rundtur på Helsinkis nye centralbibliotek Oodi, der var meget mere end et bibliotek. Her kunne man lave 3d-print, sy, spille og producere musik og selvfølgelig låne bøger. Vi afsluttede dagen med middag i byen på et hyggeligt bryggeri.

Lørdag: Pitch og evaluering

Lørdag pitchede vi vores projekter for hinanden og afsluttede seminaret med evaluering og frokost. I januar starter vi så med at arbejde vores projekt, der kører til og med april. Vi glæder os til at komme i gang med det, og vi har allerede flere projekter i støbeskeen med andre deltagere fra seminaret. Det har bestemt været en fordel at få sat ansigt på de andre eTwinnere og få lov til at nørde eTwinning i to dage.

Tags

HashtagGrundskolenHashtagInspiration

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/etwinning-seminar-i-finland/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-83" role="img"><desc id="desc-83">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/etwinning-seminar-i-finland/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4728" role="img"><desc id="desc-4728">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/etwinning-seminar-i-finland/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-870" role="img"><desc id="desc-870">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/etwinning-seminar-i-finland/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9531" role="img"><desc id="desc-9531">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close