https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

eTwinning – a Window to the World

25-02-2019

Lærer og eTwinning-ambassadør, Lisbeth Kodal, har skrevet en artikel om de mange positive effekter af Auraskolens deltagelse i forskellige eTwinning-projekter.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Af lærer og eTwinning-ambassadør Lisbeth Kodal, Auraskolen, Esbjerg

Snart slutter skoleåret 2017/2018, som har budt på masser af gode, spændende og udfordrende oplevelser for Auraskolen, Esbjerg via eTwinning.

De elever, som har deltaget i forskelligartede projekter, har alle oplevet at kunne anvende digitale medier til at kommunikere på et fremmedsprog og fået en forståelse for andre lande og kulturer.

Derudover har både ledere og lærere rejst ud via eTwinning-programmet og mødt europæiske kolleger, som har bidraget til et internationalt ”pust” med begejstring, sjove kulturoplevelser, nye kontakter og anderledes måder at tænke pædagogik og undervisning på.

Som eTwinning-ambassadør reklamerer jeg altid for eTwinning som;

  • en portal hvor man hurtigt kan skaffe en kontakt
  • en platform som er tilgængelig (gratis og uden tidsbegrænsning) for alle skoler, lærere, ledere i Europa
  • en hurtig adgang til at komme med i et grænseoverskridende projekt
  • et værktøj som kan bruges i forbindelse med undervisning i 21st century skills

EU’s svar på ”facebook”, administreres af STIL og tilbyder tit og ofte pædagogiske workshops, konferencer og kurser (og så endda gratis)
Dejligt at se tilbage på dette skoleår vel vidende, at alt det, jeg reklamerer for, er blevet bekræftet og indfriet – eTwinning virker.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

På Auraskolen i Esbjerg har vi desuden en annonce på School Education Gateway (også en del af eTwinning), hvor vi søger lærere, som ønsker at komme på job shadowing på en af skolens 3 afdelinger. I dette skoleår har vi haft besøg fra flere europæiske skoler, hvor gæsterne har bidraget til det internationale ”pust” på lærerværelset og i klasselokalerne, hvor de f.eks. har præsenteret sig selv, deres land, deres skole og ikke mindst deres sprog (og således en væsentlig del af deres kultur) for vores elever.

Gæstelærerne har alle fået midler til deres rejse og ophold via Erasmus+ programmet – så tak til EU for at medvirke til vide om og styrkelse af vores europæiske medborgerskab.

Auraskolen har en målsætning om at søge viden fra vores europæiske kolleger, dele viden og samtidig finde nye kontakter til fremtidige samarbejder. Bl.a. derfor har vi deltaget i en konference i Bristol for eTwinning-ambassadører. Overskriften for konferencen var European Network. Derudover har skolelederen deltaget i den nationale konference i København, som bl.a. handlede om 21st Century Skills. I maj måned deltog en afdelingsleder i et møde i Rom, som handlede om eTwinning School: a new learning organisation. Auraskolen ansøger i foråret 2019 om at blive eTwinning skole.

Vi hejser altid eTwinning-flaget, når vi får besøg fra udlandet. Dette er vores særlige velkomst, der synliggør skolens interesse i vores europæiske kolleger.

Og hvad har eleverne så fået ud af at deltage i de forskellige eTwinning-projekter, som har handlet om både traditioner, højtider, nationale sportshelte, musik m.m.? De er blevet udfordret – og begejstret - gennem de opgaver, som skulle løses. De har tilegnet sig nye digitale værktøjer, som skulle bruges i forbindelse med at løse opgaverne. Mange elever har arbejdet med korterevarende projekter i anledning af den Europæiske Sprogdag (den 26.9. hvert år) – og ved nu, hvad det er, og hvorfor vi overhovedet har en sådan.

Eleverne er blevet nysgerrige på deres jævnaldrende, som de har skullet præsentere sig for og f.eks. har udvekslet informationer med. Mange har (efter skoletid) fundet hinanden på forskellige sociale medier. Auraskolens elever har via eTwinning arbejdet med og indirekte tilegnet sig nogle 21st century skills f.eks. kommunikation og samarbejde.

På Auraskolen bruger vi eTwinning – a window to the world – hvor elever og lærere kan kikke ud og andre kan kikke ind. Vi ser frem til et nyt skoleår med endnu flere virtuelle elevsamarbejder, flere gæstelærere og mere videndeling med europæiske kolleger.

Tags

HashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/etwinning-a-window-to-the-world/" target="_blank"><svg aria-labelledby="facebook-8985" role="img"><desc id="facebook-8985">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/etwinning-a-window-to-the-world/" target="_blank"><svg aria-labelledby="twitter-7068" role="img"><desc id="twitter-7068">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/etwinning-a-window-to-the-world/" target="_blank"><svg aria-labelledby="linkedin-6071" role="img"><desc id="linkedin-6071">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/etwinning-a-window-to-the-world/" target="_blank"><svg aria-labelledby="envelope-8751" role="img"><desc id="envelope-8751">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close