https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Vi søger yderligere tre eTwinning-ambassadører

eTwinning DK udvider sit ambassadørteam på 19 med yderligere 3 lærerambassadører: 1 fra grundskoler i Region Nordjylland, 1 fra grundskoler i Region Sjælland og 1 mere fra erhvervsuddannelserne. Tiltrædelse i anden halvdel af skoleåret 2020/21, formentlig i praksis fra marts/april 2021.

Som ambassadør arbejder du med at udbrede eTwinning i Danmark og bliver en del af et stort europæisk fællesskab. Opgaven består i støtte pædagogisk fagprofessionelle, der gerne vil i gang med eTwinning eller have mere ud af deres indsats. Det kan være i form af fysiske og online-oplæg og -webinarer målrettet skoler, institutioner og i kommuner, deltagelse på seminarer og konferencer i ind- og udland, indlæg på SoMe, udbredelse af egne projekter og kollegavejledning mv.

eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa og har omkring 900.000 registrerede deltagere. eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (lærere, pædagoger, skole- og institutionsledere, vejledere, bibliotekarer osv.), som arbejder på en skole eller institution i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling.

Der søges ambassadører til vores team inden for følgende områder:

Grundskole
Vi søger endnu to ambassadører på grundskoleområdet: hhv. i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Erhvervsuddannelser
Vi søger en ambassadør, der underviser på en erhvervsuddannelse (ikke SOSU, da vi allerede har en ambassadør på dette område).

For alle tre vil det være en fordel, hvis de har erfaring med eTwinning, evt. andet internationalt arbejde og anvendelse af pædagogisk it i praksis.

Formalia

Arbejdet som ambassadør afvikles som en del af ambassadørens arbejdstid på dennes institution/skole. Skolen/institutionen kompenseres økonomisk med kr. 15.000,- pr. hele skoleår, som udbetales i efteråret, det pågældende skoleår. I forhold til det aktuelle opslag sker tiltrædelse midt i et skoleår, så vi aftaler nærmere med institutionen/skolen.

eTwinning.dk underskriver en kontrakt med skolens/institutionens ledelse. Ambassadørens arbejdsopgaver skrives i et bilag, der udfyldes i fællesskab mellem ambassadøren, ledelsen og eTwinning.dk.

Ved aktiviteter inden for en radius af ca. 100 km dækkes rejseudgifterne som udgangspunkt af skolen/institutionen under kompensationsbeløbet. I særlige tilfælde eller uden for lokalområdet kan NSS dække udgifterne, men kun efter forudgående aftale.
Ved deltagelse i indenlandske og udenlandske arrangementer arrangeret af eTwinning, betaler eTwinning.dk for transport, overnatning og forplejning. Skolen/institutionen betaler selv for time-/dagpenge, tid og eventuel vikar.

Se links til eksempel på kontrakt og ansøgning nederst på siden.

Er du interesseret i at høre mere, så ring Claus Berg 40531431 – eller skriv en mail til etwinning@stil.dk

Ansøgningsfrist: Snarest, idet vi har ønske om besættelse snarest.

Links

LinkLink til ansøgningLinkEksempel på kontraktLinkAmbassadørerne - se, hvem der allerede er med

Tags

HashtagAmbassadører

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-tre-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4792" role="img"><desc id="desc-4792">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-tre-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3370" role="img"><desc id="desc-3370">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-tre-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6812" role="img"><desc id="desc-6812">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-tre-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6606" role="img"><desc id="desc-6606">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close