https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Vi søger yderligere to eTwinning-ambassadører

[Frist: 3. april] eTwinning.dk udvider sit ambassadørteam på 19 med to lærerambassadører yderligere. Denne gang med én mere til grundskole i Region Norddanmark og en mere til erhvervsuddannelser.

Som ambassadør arbejder du med at udbrede eTwinning i Danmark og bliver en del af et stort europæisk fællesskab. Opgaven består i støtte lærere, der gerne vil i gang med eTwinning eller have mere ud af deres indsats. Det kan være i form af oplæg på skoler, deltagelse på seminarer og konferencer i ind- og udland, indlæg på SoMe, udbredelse af egne projekter og kollegavejledning mv.

eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa og har mere end 750.000 registrerede deltagere. eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (lærere, pædagoger, skole- og institutionsledere, vejledere, bibliotekarer osv.), som arbejder på en skole eller institution i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling.

Der søges ambassadører til vores team inden for følgende områder:

Grundskole
Vi søger endnu en ambassadør på grundskoleområdet i Nordjylland.

Erhvervsuddannelser
Vi søger en ambassadør, der underviser på en erhvervsuddannelse (ikke SOSU, da vi allerede har en ambassadør på dette område).

For begge vil det være en fordel, hvis de har erfaring med eTwinning, evt. andet internationalt arbejde og anvendelse af pædagogisk it i praksis.

Formalia

Arbejdet som ambassadør afvikles som en del af ambassadørens arbejdstid på dennes institution/skole. Skolen/institutionen kompenseres økonomisk med kr. 15.000,- pr. skoleår, som udbetales i efteråret, det pågældende skoleår. I forhold til det aktuelle opslag sker tiltrædelse langt henne i et skoleår, så vi aftaler nærmere med institutionen/skolen.

eTwinning.dk underskriver en kontrakt med skolens/institutionens ledelse. Ambassadørens arbejdsopgaver skrives i et bilag, der udfyldes i fællesskab mellem ambassadøren, ledelsen og eTwinning.dk.

Ved aktiviteter inden for en radius af ca. 100 km dækkes rejseudgifterne som udgangspunkt af skolen/institutionen under kompensationsbeløbet. I særlige tilfælde eller uden for lokalområdet kan NSS dække udgifterne, men kun efter forudgående aftale.
Ved deltagelse i indenlandske og udenlandske arrangementer arrangeret af eTwinning, betaler eTwinning.dk for transport, overnatning og forplejning. Skolen/institutionen betaler selv for time-/dagpenge, tid og eventuel vikar

Se links til eksempel på kontrakt og ansøgning nederst på siden.

Er du interesseret i at høre mere, så ring Claus Berg 40531431 eller Mads Sode 6126911 – eller skriv en mail til etwinning@stil.dk

Ansøgningsfrist forlænget: 3. april 2020.

Links

LinkEksempel på kontraktLinkLink til ansøgning [Frist 3/4-2020]LinkAmbassadørerne - se, hvem der allerede er med

Tags

HashtagAmbassadører

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-to-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="facebook-3362" role="img"><desc id="facebook-3362">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-to-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="twitter-6593" role="img"><desc id="twitter-6593">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-to-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="linkedin-4183" role="img"><desc id="linkedin-4183">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/vi-soeger-yderligere-to-etwinning-ambassadoerer/" target="_blank"><svg aria-labelledby="envelope-271" role="img"><desc id="envelope-271">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close