Niels Landrock (tidl. ambassadør)
© eTwinning DK

Niels Landrock (tidl. ambassadør)

Stilling: Pensioneret underviser

Niels Landrock fratrådte som lærerambassadør i foråret og gik på pension i sommeren 2022. Tak for flot indsats som lærerambassadør på erhvervsuddannelserne gennem mange år.

Lærer på Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens.
Uddannet folkeskolelærer i 2002, men har inden da arbejdet mange år inden for det private erhvervsliv.
Det er mit håb at kunne udbrede kendskabet til og brugen af eTwinning til mange områder og lande indenfor EU, idet det åbner mange gode muligheder for internationalisering. Tiden er med, idet flere og flere anvender digitale enheder i undervisningen. Jeg har deltaget i et projekt mellem 6 lande og har dermed fået gode kontakter i Tyskland, Italien, Grækenland, Spanien og Tyrkiet. Desuden har jeg deltaget i et samarbejde med Instituto de Educación Secundaria Ies Zaraobe, Amurrio i Baskerlandet omkring udveksling af erfaringer omkring pleje af borger og har netop indgået aftale om udvikling af elevernes engelskkundskaber via bl.a. eTwinning.
eTwinning rummer mange muligheder for udvikling sprogligt, fagligt, socialt og kulturelt.

eTwinning
eTwinning