Mads Sode (tidl. NSO)
© eTwinning DK

Mads Sode (tidl. NSO)

Stilling: Selvstændig konsulent og pensionist :-)

Tidligere chefkonsulent i STIL (2015-2020) - nu projektleder - Fremtidens skole (Chefkonsulent) Høje-Taastrup Kommune

For mig er eTwinning en unik mulighed for at skabe bånd på tværs af Europa, - personlige og kulturelle. Som national support service (NSS) har jeg fået oplevelser, der viser, hvor smukt det kan være, når mere end 40 lande mødes med et fælles mål, - at skabe noget godt for børn og unge. Det er inspirerende, berigende og et unikt (eTwinning) fællesskab at være en del af.

Jo tættere man kommer på lærere og pædagoger, der har arbejdet med eTwinning, finder man ud af, hvor stor en forskel eTwinning kan bibringe for både de voksne og børn/elever. En oplevelse, som jeg særligt husker er en italiensk lærer fra en landsbyskole. Hun fortalte med glædestårer, hvordan hun havde åbnet Verden for sine elever og skabt venskaber på tværs af klasserne. Én computer og eTwinning- platformen havde gjort dette muligt.

For mig handler eTwinning om de store essentielle spørgsmål såsom dannelse, globalt medborgerskab og demokrati. eTwinning kan medvirke til, at alle børn opnår viden om og gensidig forståelse for hinanden. Kompetencer, der kan sikre et fælles og demokratisk Europa.

eTwinning
eTwinning