https://www.stil.dk/
BurgerClose
Lisbeth Kodal
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Lisbeth Kodal

Titel: International vejleder
E-mail: lkodal@mail.dk

Internationalisering og fremmedsprog er 2 emner, som altid har optaget mig meget. Igennem mange år har jeg boet og arbejdet i udlandet, men er altid vendt hjem til Esbjerg.
Siden 1999 har jeg undervist i engelsk, tysk, dansk, kristendom og hjemkundskab på en privat- og en folkeskole.Jeg har været involveret i Comenius- og NordPlus-projekter med hhv. Italien, Island, Norge, Grønland m.v. Derudover har jeg lavet en del eTwinning-projekter både på mellemtrinnet og i overbygningen samt afholdt kurser i denne portal ude på skoler (for grupper på 10 til 35 personer), på UC Syddanmarks læreruddannelse samt på CFU.
Jeg synes, eTwinning er en fantastisk mulighed for skoler, lærere og elever, som på en nem og hurtig måde kan lukke verden ind i klasselokalet. Samtidig kan eleverne bruge deres fremmedsprog i praksis både mundtligt og skriftligt.
International vejleder i Varde Kommune.

Tags

HashtagAmbassadører

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/lisbeth-kodal/" target="_blank"><svg aria-labelledby="facebook-2113" role="img"><desc id="facebook-2113">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/lisbeth-kodal/" target="_blank"><svg aria-labelledby="twitter-3733" role="img"><desc id="twitter-3733">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/lisbeth-kodal/" target="_blank"><svg aria-labelledby="linkedin-771" role="img"><desc id="linkedin-771">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/lisbeth-kodal/" target="_blank"><svg aria-labelledby="envelope-915" role="img"><desc id="envelope-915">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close