eTwinning
eTwinningeTwinning
Karina T. Poulsen (tidl. ambassadør)
© eTwinning DK

Karina T. Poulsen (tidl. ambassadør)

Stilling: Pædagog, Hjørring kommune

Karina Tougaard Poulsen har ydet en flot indsats som pædagog-ambassadør i eTwinning i en længere årrække. Da hun skiftede til en ressourcepædagogfunktion i kommunen på tværs af insitutioner, gav det ikke længere mening for hende at fortsætte som ambassadør. Vi takker for det store og kreative engagement.

Jeg er uddannet pædagog i siden 2006 og i fast stilling i Børnehuset Bjørnen i Hjørring siden februar 2008.
Jeg har mest haft aldersgruppen 4-6 år. I mit daglige arbejde er jeg både meget kreativ og nytænkende. Hvorfor gøre som vi plejer, når nu der er så meget spændende? Deriblandt IT: tablets, apps, gadgets og meget andet.
For nylig blev jeg opfordret til at afprøve eTwinning, da jeg havde kørt et projekt, der bl.a. omhandlede børns brug af FaceTime, og hvordan venskaber opstår på den måde.
Meget spændende, at lære noget om hvad børn tænker om den måde at kommunikere på
med nogen, vi aldrig"rigtig" har mødt.
Vi har afterhånden mange nationaliteter i vores lille børnehave, og i min optik handler det om at "træde et skridt frem" for at tage imod gæster i vores land og få dem til at føle, at de også kommer med en værdi.
Jeg vil gerne bruge eTwinning til at hjælpe mine børn med at få et begyndende indblik i andre kulturer. Så at sige: træde et skidt frem, række hånden ud og sige hej.....bare digitalt.
Jeg tror på, at jo mere de har hørt og lært om andre, jo nemmere bliver det at lære nye mennesker at kende. Efter som jeg arbejder med små mennesker bliver mine projekter nok også små, men skidt med det, vi tager små skridt sammen, ungerne og jeg.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/karina-t-poulsen-tidl-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6685" role="img"><desc id="desc-6685">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/karina-t-poulsen-tidl-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7796" role="img"><desc id="desc-7796">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/karina-t-poulsen-tidl-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3376" role="img"><desc id="desc-3376">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/karina-t-poulsen-tidl-ambassadoer" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-6957" role="img"><desc id="desc-6957">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning