Josephine Steen (tidl. NSO)
© eTwinning DK

Josephine Steen (tidl. NSO)

Josephine Steen, tidligere studentermedhjælper, STIL

At arbejde med eTwinning har givet mig indsigt i kreative og lærerige elevprojekter på tværs af landegrænser. Som student i NSO var jeg ikke selv med til at udvikle projekterne, men jeg fulgte med på sidelinjen og fik mulighed for at tale med undervisere og elever, som imponerede mig med deres engagement og iver. Og så blev jeg opmærksom på et stærkt lærerfællesskab på tværs af Europa, som, jeg synes, er ret sejt.

I min dialog med lærere og elever var det tydeligt at se, at det at arbejde med rigtige mennesker øger motivationen hos eleverne. Og det behøver ikke kun at handle om sprog på tværs af landegrænser. Der er mange spændende samfundskritiske, geografiske, historiske og kulturelle emner, der kan tages op.

Jeg tror, at en væsentlig del af det, som eTwinning bidrager med, er den viden, der ligger udover fagpensum. Altså, at samarbejdet ikke udelukkende handler om det faglige indhold, men giver et indblik i skolegang og tankegang andre steder i Europa og verden. Det udvider børn, unge og voksnes horisont, og det, synes jeg, er ret vigtigt for at udvikle engagement, refleksion og kritisk sans.

eTwinning
eTwinning