https://www.stil.dk/
BurgerClose
© Charlotte Rørbøl
© Charlotte Rørbøl

Charlotte Rørbøl

Stilling: Lærer og cand.mag.
E-mail: roerboel@etwinning.dk

Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. og netop færdiggjort diplomuddannelse i ledelse. Linjefag i dansk, tysk, historie og geografi og fungerer som didaktisk vejviser.

Jeg er meget optaget af at arbejde med globalt udsyn og medborgerskab. Siden 2015 har jeg været koordinator for strategiske skolepartnerskaber under Erasmus+ på min skole og selvfølgelig brugt eTwinning meget i den forbindelse. Langelinieskolen er en Rettighedsskole, og derfor arbejder vi meget med FN’s børnekonvention og verdensmål, og i den forbindelse har eTwinning været fantastisk til at åbne klasserummet op mod verden.

Jeg underviser i udskolingen, og eTwinning skaber autentiske kommunikationssituationer, som virker meget motiverende på eleverne. Vores internationale arbejde har bidraget til at skabe fælles refleksion over vores egen praksis og derved styrket sammenhængskraften.

Så det hele er blevet meget sjovere!

Tags

HashtagAmbassadører

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6862" role="img"><desc id="desc-6862">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4872" role="img"><desc id="desc-4872">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-331" role="img"><desc id="desc-331">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1364" role="img"><desc id="desc-1364">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close