Birgitte Herrmann
eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann

Birgitte Herrmann (tidl. ambassadør)

Stilling: Folkeskolelærer

Tak til lærer Birgitte Herrmann for mange års flot indsats som eTwinning-ambassadør, i en periode også med delvis koordinationsfunktion ift. ambassadørgruppen.

Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i engelsk og matematik. Jeg synes, det er vigtigt, at eleverne "møder" andre kulturer/leveforhold og derved også får selvindsigt og forståelse for egne vilkår. Jeg har derfor altid arbejdet med den internationale dimension i undervisningen. Dette specielt i min engelskundervisning, hvor jeg synes, det giver børnene mulighed for et "ægte" kulturmøde, og at deres fremmedsprogskundskaber derfor bliver et nødvendigt redskab.

Da jeg lærte eTwinning at kende, fik jeg for alvor øjene op for internationalisering i andre fag. At kunne kombinere arbejdet med intentionerne i Fælles mål og samtidig vende blikket udad er for mig at se, eTwinning’s absolutte force.

Jeg oplever at arbejdet med eTwinning er blevet meget lettere pga iPads og smartphones. IT bliver herved inddraget som et nødvendigt værktøj, men i lige så høj grad som et kreativt virkemiddel.

eTwinning er simpelthen et fantastisk pædagogisk redskab, som man ikke skal snyde sig selv eller sine elever for.

eTwinning
eTwinning