Bettina Risgaard Stillits (ambassadør)

Titel: Pædagog med teamlederfunktion
E-mail: bettina.stillits@etwinning.dk

Jeg har været uddannet pædagog siden 1999. Jeg arbejder i Læringshuset - dagtilbud, Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune.
I mit daglige pædagogiske arbejde, er det vigtigt for mig, at der er fokus på børneperspektivet i vores arbejde med børnene. Vi skal som voksne turde være undersøgende og eksperimenterende sammen med børnene og turde være fejlmodige. Når man som mig er optaget af at integrere teknologiforståelse og digitale læringsværktøjer og bruge det i pædagogisk praksis, må vi lære sammen med børnene og undervejs undersøge, hvordan tingene fungerer.
Jeg har deltaget i flere konferencer, hvor jeg har delt ud af min viden om it i børnehøjde.
eTwinning kan bruges til, at børn får indblik i, hvordan det er at være barn i andre lande, lære om andre kulturer – og det er bare at gå på opdagelse på portalen . Jeg vil meget gerne komme med inspiration og hjælpe dig og din daginstitution videre med at starte projekter.

eTwinning
eTwinning